Een strategie simulatie

Wat u moet weten over een simulatie met historische gegevens:
Alle rendementen in een gesimuleerde strategie hebben bepaalde inherente beperkingen, ook onze strategie. Het rendement van een gesimuleerde strategie kan nooit de echte handelskosten of de werkelijke managementkosten meenemen.

De transacties in een gesimuleerde strategie zijn nooit echt uitgevoerd, dus het is mogelijk dat de prijzen die gehanteerd zijn in de praktijk hoger of lager uitvallen. Ook is het mogelijk dat de marktliquiditeit of het moment waarop transacties uitgevoerd worden invloed hebben op het uiteindelijke werkelijke rendement. Het nadeel van een gesimuleerde strategie is dat het ontwerp ervan bewust of onbewust altijd beïnvloed is door het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

In de resultaten van deze simulatie zijn wel handelskosten meegenomen, maar niet de management fee. De resultaten zijn gemeten over een periode 1991 tot 2019.